اعضای هیئت مدیره
           
رییس هیئت مدیره نایب رییس هیئت مدیره مدیرعامل وعضوهیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره
محمدعلی رهنمای سپهر محمدرضا ضاهرتر رسول علیدادی محمد فراهانی اقدم سید عمادالدین موسوی پورمهرام
بازرس بازرس
حسن متین خو خانم کبیریان
 
پنجشنبه 2 اسفند 1397   06:04:32
بازديدها
تقويم
خانه | بازگشت |
Guest (ToseGuest)


Powered By Sigma ITID.